Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

 

ThS. Nguyễn Bá Học

Trưởng bộ môn

 

- Giảng viên chính tiếng Anh.
- Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ HN, 1986
- Cử nhân Luật trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HN,1998
- Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Khoa sư phạm trường Đại học Quốc gia HN, 2005

Tel: 024 6 266 2330

nbh1@huph.edu.vn

ThS. Hoàng Thùy Dương
Giảng viên Tiếng Anh/ Giáo vụ bộ môn

 

- Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Thạc sĩ ngôn ngữ học, trường Đại Học Adelaide, Úc

Tel: 024 6 266 2330

htd@huph.edu.vn

 

ThS. Tô Lan Phương
Giảng viên Tiếng Anh

-Cử nhân Tiếng Anh- Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên, 2008

- Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh- Trường Đại học Hà Nội, 2013

Tel: 024 6 266 2330

tlp@huph.edu.vn

 

ThS. Đỗ Thị Thu Trang
Giảng viên Tiếng Anh

- Cử nhân ngành tiếng Anh Sư phạm, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 
- Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009

Tel: 024 6 266 2330

dttt@huph.edu.vn

 

ThS. Phan Thị Thuận Yến
Giảng viên Tiếng Anh

 

- Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà nội, 1994
- Thạc sĩ tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 2003

Tel: 024 6 266 2330

ptty@huph.edu.vn